แนะแนวการศึกษา.........11/12/14

วันนี้สอนักเรียนชั้น ม.3 ในเรื่องของโปรแกรม potoshop cs3 สอนอยู่สองเรื่อง เรื่องการสร้างภาพเบลอ และการสร้างอักษร น้ำแข็ง นักเรียนสามารถทำได้และไม่เข้าใจก็ถาม นักเรียนมีความสนใจมาก ๆ ในการเรียนการสอนในการเรียนการสอนไม่มีการเกิดปัญห่แต่อย่างใด นักเรียนเรียนไปได้สักพัก ก็มีการมาขอแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่องของการเรียนต่อซึ่งวันนี้โรงเรียนเทคโนบ้านครูมาแนะแนว และติดตามการเข้าเรียนต่อของนักเรียนอีกด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)