11 -12 / 12 / 57 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ได้มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสว่าง โดยมีกิจกรรมมากมาย มีแบ่งเป็น ฐานๆ โดยจะเน้นให้นักเรียน พูดภาษาอังกฤษ การออกเสียงให้ถูกต้องและมีการร้องเพลงการเต้น นักเรียนก็สนุกสนานไปตามๆกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)