นักเรียนฝึกซ้อมฟ้อนยอง.......4/12/57

วันนี้เป็นวันที่ใกล้จะถึงวันพ่อเข้าไปทุกทีแล้วซึ่ง ทางโรงเรียนได้รับมอบหมายให้จัดหน้าที่ในการจัดนักเรียนเข้าไปแสดงที่ อบต น้ำดิบ เพื่อเปิดงาน วันพ่อ ซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีวันพ่อ ให้คุณครูที่สอนในรายวิชาต่าง ๆ รวบรวมผลงานของนักเรียนส่วนดิฉันวันนี้ มีภาะกิจในการสอนอยู่ 3 ชั่วโมง ตอนบ่ายเลยไม่ว่างเลย แต่ตอนเย็นมา นักเรียนก็นัดหมายการมาฟ้อนยอง ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันวยงงามของชาวยอง ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)