สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๘)

"ฝนหล่นมา พรมหญ้า คราฟ้ามืด

หล่อเลี้ยงพืช พฤกษา ธัญญาหาร

เย็นฉ่ำชื่น รื่นสุขสันต์ วันอังคาร

บุหงันบาน ม่านหมอก ออกดอกงาม

ฟ้าไม่ฟ้า เมฆบัง ยังมีแสง

สุรีย์แจ้ง แต่งหล้า น่าเกรงขาม

ครืนครืนลั่น สั่นมา ฟ้าคำราม

ฝนก็ตาม เม็ดโปรย โรยเม็ดพลัน"

Morning Exercise 5/8/57

สวนป่าสำนักงาน ก.พ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)