สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๖)

"ขอเป็นข้า ราชการ ที่หาญกล้า

ขอเป็นฟ้า กล้าท้า พายุฝน

ขอเป็นข้า รับใช้ ไทยทุกคน

ขอเป็นฝน หล่นมา คราแห้งตรม

ขอทำงาน การนี้ ตามหน้าที่

ขอต่อตี ปัญหา ที่มาถม

ขอมุ่งมั่น ฟันฝ่า ทุกข์ระทม

ขอนิยม น้อมนำ ทำสิ่งดี"

Morning Exercise 15/9/57

สวนเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)