สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๓)

"ขอบฟ้ากว้าง ทางไกล ใจแกร่งกล้า

ขอยืนท้า ฝ่าฟัน ไม่หวั่นไหว

ขอต่อสู้ กู้อุทิศ สุดจิตใจ

ขอแค่ไทย ยืนยง คงยั่งยืน

เกิดเป็นไทย ใจสู้ อยู่เพื่อชาติ

เกิดมาวาด หวังไว้ ใจไม่ฝืน

เกิดจากดิน บินไกล ใช่ชั่วคืน

เกิดมาฟื้น ฟูมฟัก รักแผ่นดิน"

Morning Exercise 14/9/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)