สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๑)

"ครูถนอมพันธุ์ ท่านนี้ มีคุณค่า

เหล็กขำ พาเผ่าพงศ์ วงศ์ศึกษา

ครูดีที่ ชี้ทิศ เลิศวิชชา

สวรรค์อนันต์ เลอค่า ปัญญาครู

ลูกศิษย์ รักเคารพ น้อมนบไหว้

รุ่นแปดเจ็ด ดีได้ ไม่อดสู

ขอคารวะ บูชา พระคุณครู

ขอเชิดชู ด้วยใจมั่น อันศรัทธา

ครูคือผู้ รู้ทาง วางชีวิต

ครูลิขิต ทิศทาง วางศึกษา

ครูช่วยเอื้อ เกื้อหนุน การุณย์มา

ครูช่วยหา พาศิษย์ ชีวิตดี

ครูคอยแนะ แนวให้ ศิษย์ได้รู้

ครูช่วยดู ลู่ทาง อย่างสุขี

ครูถนอมพันธุ์ ท่านช่วย ด้วยฤดี

ครูโปรดมี สุขสันต์ นิรันดร์กาล”

30/9/57

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

อ.ถนอมพันธุ์ เหล็กขำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)