สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๒)

"ขอสุขสันต์ วันเกิด อันเพริศแพร้ว

ขอดวงแก้ว แววงาม งามสดใส

ขอพี่ปุ้ย พบสิ่งดี อันวิไล

ขออวยชัย ได้บุญ เกื้อหนุนลง

ขอพุทธ บารมี เป็นที่ตั้ง

ขอสิ่งหวัง ดังใจ ได้ประสงค์

ขออายุมั่น ขวัญยืน คืนมั่นคง

ขอพี่จง สุขภาพดี ที่นิรันดร์"

Happy Birthday ดร.วิระวรรณ ถิ่นยืนยง

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)