สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๕)

"ทำราชการ งานเพียร เกษียณครบ

ปีบรรจบ ทบได้ ที่ใฝ่หา

อุตส่าห์นำ ทำราช การมา

ป้าหงส์ฝ่า ฟันผ่าน งานได้ดี

ขอจงสุข สมหวัง หลังเกษียณ

ขอจงเปลี่ยน ชีวี ดีสุขี

ขอจงได้ ไร้ทุกข์ สุขทวี

ขอจงมี อายุมั่น และขวัญยืน"

30/9/57

เกษียณอายุราชการพี่หงส์ (พิชญ์สินี)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)