สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๗)

"เสลาแทรก ตะแบกเบียด เสียดชูช่อ

เหลืองละออ ช่อเบิร์ด เกิดริมหนอง

ลีลาวดี สีขาวนวล ชวนใฝ่ปอง

ขนุนจอง คล้องเกี่ยว เสี้ยวคู่กัน

มะม่วงใบ ไร้ผล ขึ้นปนหญ้า

ปทุมมา ท้าออก ดอกบุหงัน

บานชื่นชู ช่อเด่น เห็นทุกวัน

เข็มเฉิดฉัน แดงคู่ ชมพูงาม"

Morning Exercise 4/7/57

สวนป่าสำนักงาน ก.พ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (2)

โอ้โห บทนี้เล่นคำได้น่าอ่านมาเลยค่ะ เพราะมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ได้เห็นของจริงด้วยขณะเดินวอร์มดาวน์หลังออกกำลังกายสบายๆ อารมณ์สุนทรีย์เลยเกิดง่ายครับ