หนังสือ...สร้างแรงจูงใจในการอ่าน

เรากำลังเพาะบ่มต้นกล้ารักการอ่านให้งอกเงย เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ เรามากระตุ้นให้พวกเขาอ่านต่อไปเพื่อให้เขาได้เกิดนิสัยรักการอ่าน เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางครูเราได้ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมรักการอ่านร่วมกัน และเป็นที่น่าชื่นใจที่ผู้ปกครองบางส่วนได้พาลูกอ่าน ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนนาวารักการอ่านร่วมกัน...เพื่อสู่จุดหมาย

หนังสือ...สร้างแรงจูงใจในการอ่าน

..........ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กในระดับชั้นต้นๆมีมากมายหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวเรื่องสุขภาพของเด็ก ปัญหาทางครอบครัว กระบวนการฯลฯ ส่วนหนึ่งมาจากขาดแรงจูงใจ แรงกระตุ้น หนังสือไม่น่าอ่าน ซึ่งทางโรงเรียนพยายามแก้ปัญหาโดยจัดหาหนังสือภาพ การ์ตูนมาให้เด็กได้อ่าน ปีนี้ห้องสมุดได้เข้าร่วมโครงการเปิดโลกอัจฉริยะ รุ่นที่ ๒ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนได้รับจัดสรรจำนวนหนึ่ง (หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) ทำให้เด็กๆสนใจยืมอ่านเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กประถมศึกษาตอนต้น

..........จากการอ่านหนังสือของเด็กๆ...มีคำถามหนึ่งทำให้เอะใจ "เด็กอ่านหนังสือการ์ตูน เขาอ่านไม่ออก ดูแต่รูป แล้วการอ่านมันไม่ได้ผลหรอก"

........ ..เป็นคำถามที่ดีมาก ได้ฟังแล้วรู้สึกมีความสุขลึกๆนั่นแสดงว่าหนังสือ..เป็นแรงจูงในให้เด็กอยากอ่าน...ในเมื่อเด็กอ่านหนังสือยังไม่ออกเขายังมานั่งดูรูปภาพจนจบเล่มแล้ว บอกว่าเข้าใจ ชอบ นี่ย่อมแสดงให้เห็นว่าหนังสือเป็นแรงกระตุ้นให้เขาเกิดจินตนาการ เข้าใจเรื่องราว สื่อสารได้ ทำให้อยากอ่านหนังสือ ครูเรามาสานต่อโดยให้เด็กดูภาพแล้วเล่าเรื่องให้เราฟัง เด็กได้ทักษะการสื่อสารแล้ว ต่อไปค่อยเสริมทักษะการอ่านการเขียน แต่เมื่อไร...ที่เด็กไม่ยอมจับหนังสือ ดูภาพเลย เป็นเรื่องที่น่าหนักใจ

..........วันหนึ่งได้ดูการสอนของครู ป.๑ แล้วประทับใจ เด็กที่อ่านหนังสือไม่ค่อยจะออกคนหนึ่งมายืมหนังสือภาพที่ห้องสมุดก็ให้เขายืมไป เขากับไปที่ห้องเรียนเขาบอกครูว่าดีใจมากได้ยืมหนังสือเหมือนเพื่อนๆ แล้วครูก็ให้เขาเล่าเรื่องให้ฟังดูเขามีความสุข เขาบอกว่าเขาจะตั้งใจอ่านให้ได้ วันนี้เขาได้สร้างจินตนาการ เขาได้ทักษะการสื่อสาร ต่อไปเขาจะต้องพัฒนาการอ่านได้คล่องในที่สุด ผู้เขียนชื่นชมครูที่สอนชั้น ป.๑ ทุกท่าน ท่านคือผู้กล้า ผู้บุกเบิก คาราวะด้วยความจริงใจ...

..........โดยความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแล้ว การที่เด็กได้มาหยิบยืมหนังสือไปอ่านนั้นบางคนจะอ่านจบเล่ม หรือไม่จบ หรือบางคนแค่ดูรูปภาพ นั่นถือว่าเรากำลังเพาะบ่มต้นกล้ารักการอ่านให้งอกเงย เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ เรามากระตุ้นให้พวกเขาอ่านต่อไปเพื่อให้เขาได้เกิดนิสัยรักการอ่าน เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางครูเราได้ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมรักการอ่านร่วมกัน และเป็นที่น่าชื่นใจที่ผู้ปกครองบางส่วนได้พาลูกอ่าน ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนนาวารักการอ่านร่วมกัน...เพื่อสู่จุดหมาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาอ่านกันเถอะความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

"แรงจูงใจในการอ่าน"

ชอบคำนี้ครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์วัสวัท ที่ชอบคำนี้

หนังสือ...สร้างแรงจูงใจในการอ่านได้จริงค่ะ

ทำอย่างไร ?.....เราจะมีหนังสือดีๆราคาถูกให้เด็กได้อ่าน

เขียนเมื่อ 

สิ่งแวดล้อม เช่นผู้ดูแลห้องสมุดก็เป็น แรงจูงใจ ได้เหมือนกันนะครับครู...เด็ก ๆ น่ารักมากครับผม

เขียนเมื่อ 

...ชอบหนังสือที่มีรูปภาพมากๆ...สร้างจินตนาการดีนะคะคุณอร...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ"พี่หนาน"

ใช่ค่ะ ทั้งหนังสือ ผู้ดูแลห้องสมุด เป็นแรงจูงใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ดร.พจนา แย้มนัยนา

หนังสือที่มีรูปภาพ ช่วยสร้างจินตนาการเด็กได้ดีจริงค่ะ

ชอบเหมือนกันค่ะ ทำให้เด็กรักที่จะอ่านด้วยคะ

ภาพเด็กๆน่ารักมากๆ..และเนื้อเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ อาจารย์นงนาท สนธิสุวรรณ

เด็กๆน่ารักมากค่ะ เวลาที่เห็นเขาอ่านหนังสือ