ความหมายของหลักสูตร

ในแวดวงทางการศึกษา การให้คำนิยามหลักสูตรมีความหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อม ซึ่งคำนิยามเหล่านั้นมีความหมายเป็นรูปธรรมไปจนถึงนามธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับหลักสูตรความเห็น (0)