เด็กๆ กับวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ถือเป็นวันหยุดราชการเพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่วนราชการต่าง ๆ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้น รวมทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

ดังนั้นก็เลยพาครอบครัวแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงด้วยการไปร่วมงานฯ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)