ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2557

ในปี พ.ศ. 2557 มีสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวดิฉันเอง คือการได้รับคำสั่งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ เมื่อเดือนมีนาคม ซึ่งดิฉันได้ทำและส่งผลงานในวันที่ 23 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา และได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายประชุม พันธุ์พงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 (เงินตกเบิกวิทยฐานะ จะได้รับในเดือนพฤศจิกายน 2558) ทำให้ดิฉันมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ดี เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายนักวิจัยสวนสุนันทารุ่น 2ความเห็น (0)