มอบเกียรติบัตร ปฐมนิเทศ ปรับพื้นฐานการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

มอบเกียรติบัตร การศึกษาตลอดชีวิต ปฐมนิเทศนักศึกษา ปรับพื้นฐานการเรียน

23 พฤศจิกายน 2557 กศน.อำเภอเสนา ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม จำนวน 18 คน ที่แต่ละ กศน.ตำบลได้คัดเลือกมา และให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต โดยผู้อำนวยการพานิช ศรีงาม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 โดยครูวันดี วรรณธนะ และปรับพื้นฐานการเรียนรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน วิทยากรโดยคุณวินัย บุญรอด เก็บภาพกิจกรรมบางส่วนมาฝากค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)