บทกวีจำเป็น : ขอบคุณ

ขอบคุณ

ขอบคุณ ฟ้าลิขิตชีวิตนี้..........................ทำให้มีกำลังใจที่สร้างสรรค์

ขอบคุณ พ่อแม่ผู้มีคุณอนันต์..................สร้างตัวฉันสมหวังดั่งฝันใฝ่

ขอบคุณ ครูอาจารย์ท่านสอนสั่ง..............สร้างพลังปัญญาสว่างไสว

ขอบคุณ ญาติมิตรเพื่อนพ้องที่ชิดใกล้ .....เอาใจใส่แนะนำตามวิถี

ขอบคุณ ครอบครัวพ่อลูกร่วมผูกพัน ........ร่วมสานฝันต่อเติมเพิ่มสุขี

ขอบคุณ ศิษย์ประพฤติตนเป็นคนดี...........รู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ศึกษา

ขอบคุณ ชุมชนผู้ปกครองในท้องถิ่น ........จิตถวิลห่วงบุตรร่วมพัฒนา

ขอบคุณ ผู้บริหารเพื่อนร่วมงานกล้า..........แก้ปัญหาสรรค์สร้างงานมุ่งมั่น

ขอบคุณ โกทูโนขุมทรัพย์ปัญญา.............ได้ศึกษาประสบการณ์เรียนรู้กัน

ขอบคุณ ธรรมชาติสร้างสุขสันต์...............ให้แบ่งปันความสุขในทุกครา

ขอบคุณ ธรรมะกล่อมเกลาดวงจิต............นำข้อคิดปฏิบัติสร้างศรัทธา

ขอบคุณ ความเอื้อเฟื้อกรุณา...................สุขอุราด้วยรู้จักการ"ขอบคุณ"

(อร วรรณดา ๕-๑๒-๕๗)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทกวีจำเป็นความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณทิมดาบ