ห้องเรียนเหมือนสงคราม........ประสาทระหว่าครูกับนักเรียน...3/12/57

วันนี้เป็นวันที่ฉันเหนื่อยและท้อที่สุดเลยเพราะฉันจะต้องสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉันต้องทำอย่างไรที่จะต้องให้เขาทำงานให้เร็วและเสร็จทันเวลา เพราะเท่าที่ตลอดมาจะต้องทำงานให้ทันเวลาฉันจะต้องกระตุ้น ทุก ๆ 5 นาที่ถ้าไม่งานนั้นจะไท้ทำและไม่ตั้งใจเรียนฉันนี่ต้องเหนื่อยและจะต้องจี้ และนักเรียนก็น่ารักมาก ๆ เลยนะเพราะจะต้องมากวน ทีน ครูอยู่ตลอดเวลา ขอโทดค่ะถ้าใช้ภาษาไม่สุภาพ แต่ก็ต้องบอก ถึงจะเป็นเด็กพิเศษแต่เด็กท่พิเศษกว่ายังสามารถทำได้ดีกว่าพวกเธอ ๆ ทังหลายเลยฉันเนี่ยเหนื่อเลยแต่ก็ท้อได้เป็นบางครั้ง เพราะว่าฉันเป็นครูฉันต้องสู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)