สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๔)

"ยี่สิบหก กรกฎามาผันผ่าน

วันเกิดท่าน ผู้ว่าน่าเลื่อมใส

วิเชียร ล้ำฝีมือเลิศประเสริฐใจ

จันทรโณทัย สกุลดีมีคนชม

สุข ทุกคราราตรีทิวาผ่าน

สดชื่น ปานเทวาพาอุ้มสม

สมหวัง ดั่งอยากได้ใจนิยม

ปัญญาคม แข็งแรงได้ ไร้โรคภัย"

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่าน ผวจ.เพชรบูรณ์

26/7/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)