สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๑)

๑๑ "สกุณา มาผกผิน บินล่าเหยื่อ

พิราบเหลือ หลายตัว มาอาศัย

กาก็ก้อง ร้องกา ถลาไป

กระจอกไม่ บินห่าง จากรวงรัง

โพระดก โฮกป๊ก ยินแต่เสียง

เจ้านกเอี้ยง เกาะหญ้า คราคล้อยหลัง

กระจิบจิ๊บ จิ๊บร้อง เสียงก้องดัง

นกเขาฟัง ขันจุ๊กกรู อยู่ไม่ไกล"

Morning Exercise 18/7/57

สวนป่าสำนักงาน กพ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)