นิราศอิตาลี (๑๒)

23)รถวิ่งผ่าน เขตแดน แคว้นเกษตร

นคเรศ ยังไกล ไม่สุงสิง

รถมีน้อย ปล่อยโล่ง ปลอดโปร่งจริง

แต่ก็วิ่ง เลียบไป ไม่ไวเกิน

สุรีย์ส่อง แสงมา ฟ้าสดใส

ปุยเมฆใหญ่ คล้ายปลา แหวกฟ้าเหิร

คล้ายเสือย่าง ช้างม้า ออกมาเดิน

ชมจนเพลิน เพ่งพิศ จิตชื่นชม

24)เข้าเขตเมือง เจ็ดเนินเขา ขอเล่าไข

กรุงโรมไง ดุจเทวา มาอุ้มสม

พันปีผ่าน รักษ์ไว้ ได้นิยม

ผ่านทุกข์ตรม อยู่ดี ศิวิไลซ์

อิตาลี มีของเก่า ไว้เล่าขาน

เป็นตำนาน โรมัน อันยิ่งใหญ่

วัฒนธรรม กองทัพ อันเกรียงไกร

ธำรงไว้ คงอยู่ คู่โลกา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถ้ามีรุปด้วยจะยิ่งดีค่ะ ขอบคุณค่ะ