สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๒)

๑๒ "ดวงตะวัน ปันแสงส่อง ต้องพฤกษา

ท้องนภา มืดครึ้ม ซึมเศร้าหมอง

เมฆครึ้มดำ ทำท่า เข้ามาครอง

ฝนก็จ้อง เม็ดกระจาย โปรยปรายมา

ดินก็ฉ่ำ ชุ่มชื้น ผืนแผ่นหญ้า

น้ำก็พา เติบใหญ่ ให้พฤกษา

ไฟก็สั่ง เสริมสร้าง พลังวังชา

ลมก็มา พัดเล่น เย็นฤทัย"

Morning Exercise 25/7/57

สวนป่า สำนักงาน กพ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บทกวีไพเราะมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่แบ่งปัน