สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๓)

"สุริยา เคลื่อนคล้อย ลอยขึ้นฟ้า

ยามจันทรา ลาลับ สลับหาย

นกการ้อง ก้องฟ้า มาทักทาย

เมฆกระจาย ปลายฟ้า ครากลางวัน

บัวหลวงงาม งามอยู่ คู่ผิวน้ำ

ช่างงามล้ำ ดุจเทวา มาเสกสรรค์

ไม้ใหญ่น้อย คอยอยู่ เคียงคู่กัน

รับตะวัน แสงส่อง ต้องกิ่งใบ"

Morning Exercise26/7/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)