นิราศอิตาลี (๑๓)

โรมันใช้ ปกป้อง ครองหรรษา

ทั้งรุ่งเรือง ศิลปะ วิทยา

ทั้งการค้า การขาย ได้เทียมทัน

เข้าเขตเมือง ความเก่า เราเห็นได้

รถขวักไขว่ วิ่งมา พาหุนหัน

ไกด์พูดเตือน ย้ำให้ ระวังกัน

ถ้าเผลอพลัน ของหาย ไม่ได้คืน

26)สถานทูตไทย ในโรม ไม่ห่างนัก

ช่างพร้อมพรัก จัดไว้ ไม่ดูฝืน

เด่นตระหง่าน สูงใหญ่ ให้หยัดยืน

ทั้งวันคืน โดดเด่น สมเป็นไทย

ห้องข้างใน จัดไว้ ได้สมชื่อ

สุดฝีมือ ชื่อไทย ให้ขานไข

ประดับไว้ ได้เห็น เป็นสุขใจ

ทั้งของใช้ ไทยทำ นำมาโชว์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)