สุนทรีย์กวีศิลป์ (๙)

"สิ่งใหม่ใหม่ ศิวิไลซ์ มนุษย์สร้าง

ทำให้ห่าง จากมา ความล้าหลัง

แต่ผลพ่วง ทำคน ห่างกันจัง

มัวแต่นั่ง เวียนวน อยู่คนเดียว

คนห่างคน คนห่างพืช คนห่างสัตว์

ปฏิบัติ ต่อกัน ไม่แลเหลียว

เทคโนโล ยีใหม่ ง่ายจริงเชียว

คลิ๊กเดี๋ยวเดียว ถึงกันนั้ นก็จริง

สิ่งดีดี มีมากั บสิ่งใหม่

ทำให้ได้ พบง่าย ทั้งชายหญิง

คนไกลใกล้ คนใกล้ไกล ไม่ประวิง

ช่างเป็นสิ่ง มีค่า มหาภัย"

16/7/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นคำจำกัดความที่อ่านแล้วได้ยิ้มเลยค่ะ "ช่างเป็นสิ่ง มีค่า มหาภัย"