​บันทึกที่ 16 ปลูกต้นไม้กัน

บันทึกที่ 16 3 ธันวาคม 2557

ทุก ๆ วันพฤหัสบดี โรงเรียนแห่งนี้จะมีกิจกรรมอัจฉริยะจรรยาซึ่งป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับความถนัดความสามารถ ความชอบ ของแต่ละคน ว่าสนใจที่จะเรียนรู้ด้านไหน ซึ่งจะคล้าย ๆ กับชุมนุม ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนได้

ดิฉันได้อยู่อัจฉริยะจรรยากลุ่ม 4 เกี่ยวกับด้านงานเกษตร การปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเหนื่อยที่เดียว เพราะต้องใช้แรง แต่นักเรียนทุกคนก็ตั้งใจและพยายามทำเต็มที่

กิจกรรมวันนี้ คือให้นักเรียนทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ คนละต้น และเคลียร์พื้นที่ ถางหญ้า เพื่อที่จัดพื้นที่นั้นให้มีความสวยงามมากขึ้น


ช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)