เฉลิมพระชนมพรรษามหาราช

เหมือนสี่กรทรงครุฑสุดสูงส่ง ทรงครองรัฐขัติยะพระดำรงค์ ยศยืนยงลือชาทั่วสากล

เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช

...เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช
เป็นวันพ่อแห่งชาติที่ยิ่งใหญ่
ห้าธันวามหาขนรวมนํ้าใจ
ถวายพระพรชัยองค์ราชา
...ขอพระองค์จงเจริญเนิ่นนานชนม์
เป็นมงคลมิ่งขวัญนานพรรษา
ชนะมารผ่านพ้นภัยนานา
ด้วยบุญญาบารมีจักรีวงศ์
...เกียรติยศเกียรติศักดิ์อัคค์บวร
เหมือนสี่กรทรงครุฑสุดสูงส่ง
ทรงครองรัฐขัติยะพระดำรงค์
ยศยืนยงลือชาทั่วสากล
...จัดงานใหญ่ไทยเทิดไว้เหนือเกล้า
ทั้งเทพเจ้าเทวฤทธิ์ประสิทธิ์ผล
ฉลองเฉลิมเติมสิ่งมิ่งมงคล
มหาชนอวยชัย ชัยชโย
......."จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"
.....ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
.....ข้าพระพุทธเจ้า นายเขียน หนูนุ่น
เจ้าของนามปากกา"เครื่องหมาย ? คำถามเดี่ยว"
ผู้ประพันธ์ถวาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog's นายเขียนความเห็น (2)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ