กาพย์ฉบัง๑๖ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

กุลมาตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระผู้เช็ดหยาดน้ำตา ผองปวงประชา

ราษฎร์ทั่วหล้าแคว้นแดนไทย

พ่อหลวงของปวงไทยไซร้ ธ เสด็จฯไป

ดับทุกข์คืนสุขทุกทิศ

ปวงไทยแซ่ซ้องรวมจิต แด่พระภูดิศ

ธันวามหามงคล

งานวันเฉลิมพระชนม์- พรรษาภูวดล

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


"กุลมาตา"

๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

(กาพย์ฉบัง ๑๖)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Mother and Sonความเห็น (2)

ทรงพระเจริญ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณดอกไม้กำลังใจจากทุกท่าน