บันทึกที่ 13 กฎระเบียบโรงเรียน

บันทึกที่ 13 25 พฤศจิกายน 2557

ระยะเวลา 1 เดือน กับการฝึกสอน ณ โรงเรียนใหม่แห่งนี้ ดิฉันรู้สึกว่าโรงเรียนแห่งนี้ มีกฎระเบียบที่เข้มงวดมาก กว่าโรงเรียนเก่า โรงเรียนนี้จะไม่มีถังขยะในโรงเรียน ฉะนั้นโรงเรียนจึงไม่มีเศษขยะเลย เป็นโรงเรียนที่สะอาดมาก ไม่มีการนำขนมมาขายในโรงเรียน ไม่มีสหกรณ์ และเวลาไปเรียนในคาบวิชาต่อไปก็จะต้อง เดินให้เป็นระเบียบเป็นแถวถ้าเดินไม่เป็นระเบียบก็จะให้เดินกลับมาใหม่ ซึ่งนักเรียนส่วนมากก็จะเดินเป็นระเบียบกันทุกคน

วันนี้ดิฉันมีสอนชั้น ป.4 พบว่าห้องเรียนนั้นไม่เปิด จึงสอบถามนักเรียน นักเรียนบอกว่าที่ห้องเรียนถูกปิด เพราะว่า ห้องเรียนสกปรก นักเรียนไม่ทำความสะอาดกัน จึงโดนปิดห้องเรียน ซึ่งเป็นกฎที่นักเรียนรับทราบกันทุกคน ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องเป็นตามกฎ ซึ่งวันนั้นดิฉันจึงต้องไปสอนนักเรียนตามห้องเรียนที่ว่าง ดิฉันคิดว่าโรงเรียนนี้ยังมีอะไรให้ดิฉันได้เรียนรู้มากมาย ซึ่งดิฉันก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์ดี ๆ

ถ้าห้องเรียนไหนสกปรก ห้องนั้นจะต้องถูกล็อก และมีป้ายติดปรับปรุงชั่วคราว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)