ชื่อเรียกหรืออ่านพยัญชนะไทย.........คนไทยและครูผู้สอนภาษาไทยต้องรู้

วันก่อนได้รับหน้าที่ทำการทดสอบผู้มาสมัครเป็นครูเพราะเป็นโรงเรียนเอกชน จึงมีเครือญาติของผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการเข้ามาสมัครอยู่ด้วย การใช้คนนอกเครือญาติมาดำเนินการคิดแนวทางในการจัดลำดับจะทำให้ผู้ที่มาสมัครอื่น ๆจะได้สบายใจ ว่าจะไม่ใช้ระบบเครือญาติในการคัดเลือกครูเข้าทำงาน นั่นคือถ้าไม่มีความสามารถก็จะไม่รับ และยังเป็นการแสดงความจริงใจที่จะรับทุกคนเข้าทำงานด้วยความเป็นธรรมอีกด้วย

ผมได้รับอำนาจเต็มในการให้ได้มาซึ่งผลการตัดสินว่าใครจะอยู่อันดับแรกและอันดับสุดท้าย การจะไปออกข้อสอบให้สอบความรู้ที่กว้างก็คงจะไม่ได้เพราะต้องตัดสินกันเลยในช่วงบ่ายของวันนั้น

ผมเลยจับกระดาษมาเขียนด้วยลายมือผมเอง หลังจากเขียนเสร็จก็จะได้นำถ่ายเอกสารให้ผู้เข้าสอบเติมในช่องว่าง ทั้งหมด ๑๐ ข้อ หลังจากทำการทดสอบเสร็จ น่าตกใจอีกครั้งผู้สอบวุฒิปริญญาตรีทั้งหมด แต่ไม่มีใครได้คะแนนเต็มแม้แต่คนเดียว

ข้อสอบให้เขียนคำอ่านหรือเรียกชื่อพยัญชนะไทย ยกมาให้ดูหมดทั้ง ๑๐ ตัวครับ ได้แก่ ญ ฌ ฐ ฏ ฎ ฑ ฒ ศ ษ และ ฬ

น่าแปลกไหมครับที่ผลออกมาไม่มีใครได้คะแนนเต็ม นั่นคือผู้จบปริญญาตรีแต่เรียกชื่อพยัญชนะไทยได้ไม่หมดทั้ง ๔๔ ตัว

ท่านละครับ ลองทำดูบ้างสิครับ อย่าคิดว่าเขียนถูกหมดหรือถูกไม่หมดครับ

บันทึกถัดไปหลังจากท่านอ่านบันทึกนี้ลองไปตรวจดูว่าท่าน เรียก หรืออ่านพยัญชนะไทย ถูกต้องตามที่ท่านคิดหรืไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาสามห่อนำมาแจกจ่ายแบ่งปันความเห็น (0)