2 - 4 / 12 / 57 เข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สันกำแพง

เข้าค่ายลูกเสือ ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีหลายโรงเรียนที่มาเข้าค่าย สนุก และมีกิจกรรมมากมาย ครูก็จะพาไปเที่ยวตามที่ต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)