ห้องสมุดประชาชนอ.ท่าศาลาได้รับการประกาศเป็นคลังต้นแบบแหล่งเรียนรู้ของอำเภอท่าศาลาโดยได้จัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้  จำนวน  10  แห่ง  ได้แก่

   1.  วัดตุมปัง

   2.  วัดโมคลาน

   3.  วัดนางตรา

   4.  สุสานปังลิมอเจ๊ะเต๊ะ

   5.  อุทยานแห่งชาติเขานัน

   6.  ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านยิง

   7.  ผลิตภัณฑ์หางอวนบ้านหน้าทับ

   8.  กลุ่มทำไม้กวาดไม้ไผ่

   9.  กลุ่มลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง 

   10.  กลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านชุมแสง

รายละเอียดจะนำเสนอครั้งหน้านะจะ๊๊