ติดต่อ

The integration of knowledge with community empowerment for improving quality of Life : case study according to the project initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn in Nakhonnayok Provincial area.

ดร.พจนี เทียมศักดิ์
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง

The integration of knowledge with community empowerment for improving quality of Life : case study on the project initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn in the provincial area of Nakhon Nayok. The objectives of Research Project was to synthesize bodies of knowledge on nutrition the community; and to apply the series of source books for solving nutritional problems in underweight.

A programmed was therefore initiated to promote nutritional knowledge of the parents of underweight children in the ONPEC schools in Nakhon Nayok Province participating in princess Sirindhorn’s development project. The Objectives of the Programme on the weight changes of these underweight childern.

A series of source books with contents related to physical growth; child nutrient deficiency/ importance of child nutrients/ five main groups of nutrients and their food values/ energy and food values/ list of nutrients with numbers of calories/ recommendations on child feeding/ food to be avoided for childern and food safety, selecting, preparing cooking and storing food/ health habit and manners in eating/ mouth and dental care/ record of child growth relative to weight and height/ value of breastfeeding etc. the pertinent information obtained will be avalied of for preparing mal-nutritional problems among underweight childern. Such information will be supplemented by adolitional up-to-date to ensure widest possible coverage;

The research outcomes revealed that, at the completion of the Programme, the nutritional Knowledge of those in the experimental group was higher than that before participating in the Programme. Promoting nutritional knowledge of the parent of underweight children affected the weight differences of childern in the control and experimental groups. AT the end of the Programme, the weight of more than 70% of the experimental group childern, whose parents had participated in the Programme, dramatically increased to the norm. The efficiency of the experimental manual was at 89.23/81.85 which proved to be higher than the target criteria of 80.00/80.00


จากการประชุมวิชาการ การบูรณาการเทคโนโลยี สังคมกับชุมชน คณะศิลปศาสตร์
King Mongkut’s university of technology Thonburi
September 22, 2006


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 58135, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #research#abstract#proceeding#kmutt

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)