คลังเผยรายได้รัฐบาลเดือนแรกปีงบ 50 ทะลุเป้าเล็กน้อย

เดือนแรกปีงบ 50 ทะลุเป้าเล็กน้อย
คลังเผยรายได้รัฐบาลเดือนแรกปีงบ 50 ทะลุเป้าเล็กน้อย

เปิดเผยรายได้รัฐบาลเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 สูงกว่าประมาณการเล็กน้อยร้อยละ 2.4 โดยกรมสรรพากรและกรมสรรพสามิตเก็บรายได้เกินเป้า ขณะที่การจัดเก็บรายได้ตลอดปีงบประมาณ 2549 ต่ำกว่าประมาณการ 20,000 ล้านบาท เพราะผลกระทบจากราคาน้ำมันสูงขึ้นและค่าเงินบาทที่แข็งค่า

นายสมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลประจำเดือนตุลาคม 2549 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 ว่า สามารถจัดเก็บได้บรรลุผลเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยรัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 106,491 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณจำนวน 2,542 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 และสูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 25,419 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.4 โดยกรมสรรพากรจัดเก็บรายได้จำนวน 68,609 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2,335 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 และสูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 10.5 โดยภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 1,300 ล้านบาท 425 ล้านบาท และ 415 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.6, 269 และ 3.2 ตามลำดับ

ด้านกรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้จำนวน 24,147 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 3,180 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2 และสูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 19.9 โดยภาษียาสูบและภาษีสุราจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากที่ผู้ประกอบการคาดว่าจะมีนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินเพิ่มภาษีสุราและยาสูบเพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนด้านกีฬา ตลอดจนคาดว่าจะมีการปรับราคาประเมินยาสูบนำเข้าใหม่ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการผลิตสินค้าและเสียภาษีเพิ่มขึ้น   ขณะที่กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้จำนวน 7,757 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 207 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 แต่ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 13.7

สำหรับรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้เดือนตุลาคมต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีรายได้บางส่วนได้เหลื่อมไปนำส่งในเดือนพฤศจิกายน 2549  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้  สูงกว่าเดือนเดียวกันปีแล้วถึงร้อยละ 1,922.2 เนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นการเริ่มต้นที่ให้รัฐวิสาหกิจที่มีรอบบัญชี  ปีปฏิทินนำส่งรายได้ระหว่างกาลนายสมชัย ยังเปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้ตลอดปีงบประมาณ 2549 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,339,385 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 20,615 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5 แต่สูงกว่ารายได้ปีงบประมาณ 2548 จำนวน 74,453 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในช่วงต้นปีงบประมาณ ทำให้รายได้จากภาษีสรรพสามิตน้ำมันลดลง ค่าเงินบาทแข็งค่ากว่าที่ประมาณการไว้ ส่งผลต่อการจัดเก็บอากรขาเข้าของกรมศุลกากร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรต่ำกว่าประมาณการ ประกอบกับผลของการคืนภาษีของกรมสรรพากรที่สูงกว่าประมาณการ 29,568 ล้านบาท ซึ่งมีผลดีต่อสภาพคล่องของภาคเอกชนในช่วงเศรษฐกิจอ่อนตัวลง ได้ทำให้รายได้รัฐบาลสุทธิลดลงไปกว่าที่ประมาณการไว้

ผู้จัดการออนไลน์  9  พ.ย.  2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#งบประมาณ

หมายเลขบันทึก: 58126, เขียน: 09 Nov 2006 @ 11:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)