หลายวันที่ผ่านมา เจอกับคำถามที่ซ้ำๆกันเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องการอบรมพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคล คำถามแรกที่ได้ยินตลอดคือ"จะอบรมอะไรดี" เป็นคำถามง่ายๆแต่มันไม่ง่าย ก็ในเมื่อผมไม่ใช่คนที่จะไปอบรมนี่  ผมจะรู้ไหมว่าผมควรจะอบรมอะไร

      มันเป็นหน้าที่ของคนที่ทำให้เกิดการอบรมขึ้นที่จะกำหนดว่าจะอบรมอะไรดี ที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ไป ประเด็นการสร้างแรงจูงใจในการอบรมเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญในการอบรมเพราะหากว่าผู้เข้ารับการอบรมไม่มีเป้าหมาย แรงจูงใจในการอบรม มันก็เหมือนเสียเงินเปล่า

     เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแรงจูงใจในการอบรมที่สำคัญที่สุดคือการตั้งคำถามให้ผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมเห็นความสำคัญและเกิดแรงจูงใจ ในกรณีนี้ใช้ได้กับที่กำหนดเป้าหมายการอบรมไว้แล้วหรือเพื่อหาเป้าหมายของการอบรมก็ได้ แต่ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ายังมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่สำคัญและสร้างแรงจูงใจได้ก็คือการให้ทดลองปฏิบัติก่อนแล้วค่อยกลับมาสรุปผลและถอดความรู้ที่ได้หาปัญหาอุปสรรค เพื่อที่จะนำมาเป็นประเด็นในการอบรม นอกจากเราจะได้ประเด็นในการอบรมแล้ว สิ่งหนึ่งที่ได้ตามมาก็คือมันเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดที่สุดเพราะว่าบางครั้งการตั้งคำถามมันอาจจะเป็นเพียงการพูดคุยความรู้สึก คิดว่า.........คิดว่า......ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง   อีกทั้งตัวผู้เข้ารับการอบรมยังเห็นปัญหาของตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่คิดเอาเอง

     การปฏิบัติแล้ววนำมาสรุปผลจึงเป็นหนทางในการหาประเด็นในการอบรมได้ดีที่สุด

       "วันนี้คุณมีเรื่องที่จะอบรมแล้วหรือยัง"