ทบทวนแนวคิดพิชิตด้วยมาตรฐาน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
SOP Standard Operating Procedure

จาก Tacit to Explicit JJ

 เช้าวันนี้ไปดูแลงานจัด HA003 หรือ หลักสูตรบริหารงานคุณภาพสำหรับงานบริการพยาบาล ซึ่งมีทีมสาวๆพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆมาเข้าร่วมถึง ๑๒๐ ท่าน โดย HACC_KKU ประสานงานเชิญวิทยากรจาก คณะพยาบาลศาสตร์ และ ทีมงานจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มาร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์

 ภาพ อาจารย์ จินตนา บุญจันทร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการพยาบาล จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์กำลังบรรยานำ เรื่องการบริหารยาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก่อนการเริ่มสัมมนา ได้นำ AAR (After Action Review) ซึ่งผู้เข้าอบรมเขียนข้อเสนอแนะ ประเด็นสำคัญๆ คือ จุดบริการอาหารเสริมไม่เพียงพอ แอร์ช่วงบ่ายร้อนไป ในการนี้ได้นำเสนอทีมงานผู้รับผิดชอบของทางโรงแรมแก้ไขทันที 

 หลังจากอ่านการประเมินทั้งหมดของวันแรกจึงจุดประกาย นั่งทบทวนเขียน มาตรฐานการทำงานของฝ่ายฝึกอบรมของทีมงานศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ลองศึกษาดูครับมีทั้ง BAR-DAR-AAR (คลิก)

 เรียนให้ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาร่วมกันครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เรียน ท่าน อ.จิตเจริญค่ะ

      วันนี้ดิฉันได้มีโอกาสเข้าเป็นวิทยากรร่วมกิจกรรม HA003.  ดิฉันดีใจที่มีการจัดหลักสูตรคุณภาพให้พยาบาลด้วย.. เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เข้าฟังทั้งหมดทุกวัน จึงประมวลเนื้อหาโดยรวมไม่ได้  แต่วันนี้วันเดียวเนื้อหาก็มากมาย  เพียงแต่ถ้าดึงประเด็นของ 12 กิจกรรมเข้ามาในบทบาทพยาบาลให้มีความชัดเจนขึ้นกว่านี้สักนิด ถ้าจะดีค่ะ....พยาบาลผู้ปฏิบัติจะได้เอาไปใช้เลย..(หรือเนื้อหาอาจจะแทรกไปวันก่อนแล้ว)

    ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสดิฉันได้พบสิ่งที่ดีๆในวันนี้...ขอบพระคุณค่ะ

                                                       กฤษณา ศิษย์JJ.

เขียนเมื่อ 

 Nurse เรียนท่านอาจารย์กฤษณา ที่นับถือ

 ขอบพระคุณครับ

 จะนำเรียนทีมวิทยากรให้ทราบครับ

เขียนเมื่อ 
เรียน อาจารย์จิตเจริญ ปีงบประมาณ 50 หน่วยงานของผมคือศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มมส. ได้รับงบปมาณในส่วนของโครงการเกี่ยวกับ KM จำนวน 138,100 บาท ซึ่งในรายละเอียดของโครงการตอนนี้ผมยังไม่ได้คิด จึงเรียนปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับการจัดในรูปแบบใดดีจึงจะเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กับมหาวิทยาลัยในงบประมาณขนาดนี้ ด้วยความเคารพ กัมปนาท
เขียนเมื่อ 
  • แอบมาจากการอบรมครูครับท่านอาจารย์หมอ
  • เยี่ยมเลยครับ