การสร้างดัชนีความสุขของคนไทย

มองแค่ที่กาฬสินธุ์ มองแค่ในสังคมเล็กๆ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) หรือ สภาพัฒน์ กำลังสร้าง ดัชนีควาสุข หรือ ดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทย

จะใช้เป็นหลักในการพัฒนาสังคมไทยไปสู่ภาวะการมีความสุขยั่งยืน

ความอยู่เย็นเป็นสุข ที่ว่านี้ มีองค์ประกอบ 5 ประการ
1. ด้านเศรษฐกิจ จะต้องมีกินมีอยู่ มีสัมมาอาชีพที่มีรายได้เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับชีวิต

2. ด้านความเข้มแข็ง สังคมจะต้องมีความเข้มแข็ง ตั้งแต่ระดับคน ระดับครอบครัว และระดับชุมชน

3. คนในประเทศ จะต้องมีสุขภาวะที่ดี มีความสมดุล ทั้งด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย และสติปัญญา รวมทั้งยึดมั่นในหลักศาสนา

4. จะต้องมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. ด้านธรรมาภิบาล จะต้องเป็นสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพ และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

ตามข่าวแจ้งว่า ประมาณเดือน ก.พ. 2550 สภาพัฒน์จะทำให้นิยามเหล่านี้ กลายเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นจริง

การวัดความสุข มวลรวมของประเทศนั้น จะไม่วัดด้วยตัวเลขเหมือนเศรษฐกิจ แต่จะดูจากส่วนประกอบต่างๆ  เช่น ความเข้มแข็งของครอบครัว การหย่าร้าง อาชญากรรม การศึกษา ฯลฯ

ถ้ามองจากนิยาม และส่วนประกอบต่างๆ มองแค่ที่กาฬสินธุ์ มองแค่ในสังคมเล็กๆที่นายบอนอยู่
ดัชนีวัดความสุขเป็นบวกครับ เพราะชุมชนเล็กๆ  มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ข้อ แต่เมื่อมองกว้างออกไปอีกนิด ดัชนีความสุข ติดลบทันที

มองแค่เรื่อง การยึดหมั่นในหลักศาสนา อาชญากรรม การศึกษา ความสมดุลของสภาวะจิตใจ ก็ไม่มีความสุขแล้วครับ

สังคมต่างจังหวัดเล็กๆที่มีการต่อสู้ดิ้นรนหารายได้ เพื่อการดำรงชีวิตให้อยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก็เกิดความทุกข์พอสมควรแล้ว

แต่กระบวนการที่จัดทำดัชนีชี้วัดความสุขขึ้นมานี้ คงจะเป็นแนวทางสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นมาได้บ้าง อย่างน้อยก็เป็นแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงของสังคมที่ถูกละเลย ให้หันกลับมาดูแลเอาใจใส่กันบ้าง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#social#ชุมชน#การเรียนรู้#สังคม#happy#ดัชนีความสุข#ความอยู่เย็นเป็นสุข

หมายเลขบันทึก: 58139, เขียน: 09 Nov 2006 @ 12:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)