25/11/57......ปลูกต้นไม้รอบโรงเรียน

วันนี้โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูสะอาดตา ซึ่งเราจำทำกันเป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์ และยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารี อีกด้วยคือการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียนในบริเวณโรงเรียน และยังสามารถเป็นกิจกรรมที่ทำนักเรียนมีความสามัคคีกัน ช่วยกันทำงงานจนเสร็จ โดยเป็นการฝึกผู้เรียนให้มีความเสียสละ และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Great work!

Do you also teach 'responsibility' to 'look after' those trees until they can look after themselves? I would have each student grow 'her/his tree' (so each tree has a carer) and/or 'friendhip trees' (to mark lasting friendships). When those trees grow well, so go our lives.

;-)