กฤตชัย​ (ไชยนิรันดร์)​
นาย กฤตชัย​ (ไชยนิรันดร์)​ พยอมแย้ม

ถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี


องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย(อพท.56) ​ร่วมจัดงานงานถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี สมเด็จพระญาณสังวร


องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย(อพท.56) ร่วมจัดงานงานถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานฯ วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

กำหนดการพิธีถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ร่วมกับองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.๕๖)

วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

--------------------------------------------------------

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี นำผู้เข้าร่วมพิธีเข้าประจำที่ภายในห้องประชุมรัฐสภา

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.


การเสวนา เรื่อง พระพุทธศาสนากับการปฏิรูปประเทศ

ผู้ร่วมเสวนา

๑.พระเทพวิสุทธิกวี

๒.นายธีระ สุวรรณกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภา

๓.พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล ประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ

แห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม

เวลา ๐๙.๓๕ น.

ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ ห้องประชุมรัฐสภา

เวลา ๐๙.๔๐ น.

พิธีเปิดโครงการถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

-สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา

-ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ จุดธูป เทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระรูป

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

-ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ถวายเครื่องสักการะ และไทยธรรม แด่เจ้าประคุณ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานฝ่ายบรรพชิต

-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำกล่าวแสดงตน

เป็นพุทธมามกะ

-พระสงฆ์ทั้งปวงกล่าว "สาธุ" พร้อมกัน

-พิธีกรอาธารนาศีล

-พระสงฆ์ให้ศีล
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี