กฤตชัย​ (ไชยนิรันดร์)​
นาย กฤตชัย​ (ไชยนิรันดร์)​ พยอมแย้ม

เวทีเสวนา เรื่อง "ร่วมแรงวัยใส ปฏิรูปการศึกษาไทย"


องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม "ร่วมแรงวัยใส ปฏิรูปการศึกษาไทย"

องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม เข้าร่วมเวทีเสวนา เรื่อง "ร่วมแรงวัยใส ปฏิรูปการศึกษาไทย"

ณ โรงเรียนมัธยมวัดเบ็ญจมบพิตร เวลา 9.00-12.00 น.
ผู้ร่วมเสวนา
1.นางจุรี วิจิตรวาทการ สปช.กทม
2.นายบุญเลิศ คชายุมธเดช สปช. ด้านสื่อสารมวลชน
3.นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม
ดำเนินรายการโดย นายอานันท์ จันทร์ศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการประธานเปิดงาน นายอภิชาติ คำทอง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร์

งานนี้ต้องขอชมเชย คุณสุรีย์ ขวัญบัว ผู้บังคับบัญชา กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุ สำนักงิชาการ สภาผู้แทนราษฏร์


สรุปปัญหาการศึกษาไทยปัจจุบัน จากเครือข่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

"ต้องเลิกคิดว่าการศึกษาคือธุรกิจก่อน"

 • 1.ปัญหาเรื่องการทำธุรกิจ จากระบบการศึกษา ทั้งเรื่องกวดวิชา จัดสอบ เข้ามหาวิทยาลัย จัดสอบเข้าโรงเรียน ต้องกวดวิชาหมด จัดการศึกษา จัดตามใจผู้จัดมากกว่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
 • 2.จัดการศึกษา มักจะจัดตามใจผู้จัดมากกว่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
 • 3.ผู้จัดการศึกษาไม่จริงใจและเอาจริงและไม่ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน การศึกษาจึงไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กเยาวชน เช่นไอคิวต่ำ สมองพัฒนาช้า ติดยาเสพติด ท้องในวัยเรียนเพิ่มสูงสุดในอาเซี่ยน ฯลฯ
 • 4.ปัญหาครูไม่มีศักยภาพ โดยถูกอบรมมาจากสถาบันครู และการคัดเลือกครู ไม่จูงใจ ให้คนเก่งมาเป็นครู และไม่สามารถเป็นครูที่ดีได้
 • 5.ปัญหาเด็กและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เด็กยากจนต้องถูกออกจากระบบ ฆ่าตัวตาย เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าอุปกรณ์ต่างๆทางการศึกษา ซึ่งทุกโรงเรียนไม่ได้ทำตามรัฐธรรมนูญที่วางไว้ ที่ว่าเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ
 • 6.ออกกฎระเบียบขัดต่อกฎหมาย สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับเด็ก เช่น ค่าใช้จ่ายชุดลูกเสือ ชุดกีฬา สี เครื่องแบบต่างๆ รองเท้ากีฬา รองเท้าลูกเสือ เนตรนารี ฯลฯ
 • 7.เรียนเยอะ ท่องจำมาก ข้อสอบยาก แข่งขันมาก เด็กไทยอยากตาย (เด็กบ่นมา )
 • 8.การประเมินผลการเรียน ของนักเรียน ครู ผิดหลักวิชาการ ไม่ได้ผล
 • 9.การจัดการศึกษาไม่ได้เป็นไปตามหลักการแพทย์และพัฒนาการเด็ก ตามพระราชบัญญัติการศึกษา มาตรา 22,24,28
 • 10.นโยบายเปลี่ยนแปลงตลอดไม่มีแผนระยะยาวพัฒนาคนในชาติ สำหรับนโยบายที่ธุรกิจ ได้ประโยชน์ ประกาศได้รวดเร็ว เช่นระบบแอดมิชชั่น, ยุบรวมสายวิทย์-สายศิลป์ แต่พอจะแก้ให้ถูกหลักกลับประกาศเปลี่ยนแปลงช้า
 • 11.ปริญญาเฟ้อ คุณภาพเด็กต่ำ เด็กปริญญาตรีล้นตลาด แต่ สถานประกอบการยังขาดบุคคลากร
 • คือคนจบปริญญา การศึกษาไม่ตรงสายงาน

ทางออก และการแก้ไขปัญหา

 • 1.ต้องจัดต้องคณะทำงานเพื่อจัดทำโรดแมบการศึกษา ห้ามเปลี่ยนแม้นเปลี่ยนรัฐบาล รมต ยกเว้นมีผลวิจัยเสียหายชัดเจน ประกอบด้วยหลายภาคส่วน เช่น สภาวิชาชีพแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก จิตวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา กลุ่มที่ทำการศึกษาสำเร็จ นักวิชาการ ผู้นำศาสนา(กลุ่ม รร.สาธิต รร.นานาชาติ หรือ รร.ดีเด่นดังต่างๆ)
 • 2.ตั้งศูนย์พัฒนามนุษย์แห่งชาติ ต้องประกอบด้วยหลายภาคส่วนรวมถึง ICT มีหลายกลุ่มในการทำงาน เช่น
 • 2.1 ปรับปรุงการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
 • 2.2 คณะกรรมการจัดทำคู่มือที่ทำให้เด็กคิดเป็น เป็นคนดี รักบ้านเมือง มัทักษะชีวิต
 • 2.3 คณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์ลดหลักสูตรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย
 • 2.4 คณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผล ทั้งโรงเรียน ครู เด็ก โรงเรียน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี