24/11/57.........ภาษาไทยวันละคำ

วันนี้เป็นวันจันทร์ มีน้องมาทดลองสอนอยู่ 3 คน เป็นเอกภาษาไทย 2 คน และเอกเคมี 1 คน และน้องสองคนก็ได้แนะนำตัวที่หน้าเสาธง และจากนั้นก็เป็นกิจกรรมนักเรียนที่จะต้องทำิจกรรมประจำวัน ก็คือภาษาไทยันละคำ ซึ่งในโรงเรียนของเราจะมีการจัดทำกิจกรรมภาษาไทยวันละคำเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและได้เขียนให้ถูกต้องสะกดให้ถูกต้องซึี่งปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ภาษาไทยของเราแปลเปลี่ยนเป็นภาษาที่เขียนง่ายแต่เขียนผิด ซึ่งการส่งเสริมให้การเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งที่ดีมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)