สัปดาห์ที่ 4 วันพุธวันออกกำลังกาย (26/11/2557)

สวัสดีครับ

เช้าวันพุธอากาศหนาวมาก ๆ ครับเช้านี้นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้ทำกิจกรรมเพื่อคลายความหนาวกันครับ

เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อคลายความหนาวและเพื่อสุขภาพของนักเรียนทุกคนครับ

(26/11/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)