22/07/57 คุมสอบ 2

จากที่เมื่อวานวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 กระผมได้ทำการคุมสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และในวันนี้กระผมก็ได้รับมอบหมายให้คุมสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อีกชั้นหนึ่ง และในวิชาสุดท้ายของวันนี้ก็คือวิชาสุขศึกษา ซึ่งเกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยก็คือ ข้อสอบได้ขาดหายไปเล็กน้อย และกระผมก็ได้ทำการแจกข้อสอบใหม่ให้กับนักเรียนที่ข้อสอบมีปัญหาเรียบร้อย และเริ่มทำข้อสอบต่อไปด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)