การใช้สูตร AMORLINC ใน Excel คำนวณค่าเสื่อมราคา

คำนวณค่าเสื่อมราคาด้วย Excel

ใน Excel ตั้งแต่ 2007 ขึ้นไป มี Function ที่ช่วยในการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีต่างๆ ในเอกสารแนบเป็นตัวอย่างการคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรง โดยใช้สูตร AMORLINC() รวมถึงตัวอย่างการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสม


ตัวอย่างการคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรง โดยใช้สูตร AMORLINC()

link Depreciation_calculation_in_excel_.pdf


ตัวอย่างทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อ copy ไป excel เพื่อทดลองใช้สูตร


Asset Type

DESC

DATE

LIFE

COST

ACC_DEP

NBV

YTD_DEP

1000

Land

01/01/2551

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

0.00

2000

Machine

15/01/2557

10

1,500,000.00

144,246.58

1,355,753.42

144,246.58

3000

Office Equipment

01/01/2550

5

500,000.00

499,999.00

1.00

0.00

3000

Zerox

01/07/2554

5

300,000.00

210,410.96

89,589.04

60,000.00

4000

Computer

31/07/2555

3

200,000.00

161,643.84

38,356.16

66,666.67

Function ใน Excel ที่เกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา

Function

Description

AMORDEGRC

Returns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient

AMORLINC

Returns the depreciation for each accounting period

DB

Returns the depreciation of an asset for a specified period by using the fixed-declining balance method

DDB

Returns the depreciation of an asset for a specified period by using the double-declining balance method or some other method that you specify

SLN

Returns the straight-line depreciation of an asset for one period

SYD

Returns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period

VDB

Returns the depreciation of an asset for a specified or partial period by using a declining balance method


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้ Microsoft excelความเห็น (0)