21/07/57 คุมสอบ

วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 2557

ในวันนี้ทางโรงเรียนบ้านบางเฟืองก็ได้เริ่มทำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557

และในวันนี้กระผมก็ได้รับหน้าที่คุมสอบนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการสอบครั้งนี้ก็เสร็จไปด้วยดี ไม่มีใครคิดที่จะทุจริตในการสอบเลยสักคน ทุกคนก้มหน้าก้มตาตั้งใจทำข้อสอบเป็นอย่างดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)