18/07/57 การสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำภาคเรียนที่ 1/2557

ในวันนี้ทางคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้จัดการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ให้กับนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์

และในวันนี้กระผมก็ได้เดินทางจากอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปยัง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ และตลอดทั้งวันก็ได้รับความรู้ละประสบการณ์ที่มีประโยชน์สามารถนำไปปรัีบปรุงใช้ในการฝึกประสบการณ์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)