สัปดาห์ที่ 4 กระดานน่ารู้ (24/11/2557)

สวัสดีครับ

เช้าวันจันทร์ที่สดใส วันนี้ผมได้เก็บถ่ายเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนครับ

มีทั้งหนังสืออ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นิทาน คำศัพท์ และบทเรียนสำเร็จรูป ของครูโรงเรียนบ้านไทรย้อย

(24/11/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)