สรุปประเด็นสำคัญในการจัดการสัมมนาเครือข่ายฯ อีสาน #3

After Action Review

เงิน
- ได้เรียนรู้การทำงานของพี่ๆ มมส. ในมุมที่กว้างขึ้นและลึกขึ้น
- ประทับใจ มั่นใจว่าจากการได้ร่วมงานกัน มมส. เป็นทีมที่มืออาชีพมาก

จ๋อง
- เวทีที่เกิดขึ้นทั้ง 3 ครั้ง มีความเปลี่ยนแปลงของตัวนักศึกษาค่อนข้างมาก ไม่เกิดความต่อเนื่องของนักศึกษา การจัดกิจกรรมจึงต้องปรับให้เหมาะสมและหน้างาน
- ขอบคุณพี่ๆ มมส. ที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น และจะขอประยุกต์นำวิธีการของ มมส. ไปใช้ที่ภาคเหนือ

คาวี
- เห็นการเปลี่ยนแปลงในการทำงานตั้งแต่ครั้งที่ 1 - 3 ที่ดีขึ้นมาโดยตลอด
- รู้สึกว่าเราขาดบทบาทและไม่ได้มีความส่วนร่วมมากเท่าที่ควร (รู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ทำงาน จึงเกรงใจพี่ๆ มมส. ที่ทำงานกัน)
- ประทับใจวัฒนธรรมการทำงาน
- กิจกรรม Training ได้เปิดมุมมอง ได้ความรู้มาก

กล้วย
- เห็นความผูกพันและการเปลี่ยนแปลงที่ดีของนิสิตนักศึกษาที่มาเข้าร่วมสัมนา

เบิม
- เห็นน้องทำกิจกรรมแล้วหลับในช่วงบ่าย อาจจะปรับในอนาคต

พี่ๆ ทีม มมส.
- งานครั้งนี้ทุ่มเทมากๆ และให้ความสำคัญกับรายละเอียดจริงๆ
- งานครั้งนี้ได้ทบทวนความรู้และฝีมือตนเองมากๆ
- ได้เรียนรู้ไปกับการทำงาน
- อยากให้มีคนที่มีจิตอาสาเยอะๆ
- ดีใจที่ได้ร่วมงานและทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกับรากแก้ว
- ถ้ามีโอกาสในวันข้างหน้า หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีก
- ปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าาที่เกิดขึ้น
- การปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกัน

ดร.ขจิต
- รากแก้วน่าจะต้องชัดเจนกว่านี้

อาจารย์พนัส
- การทบทวนเนื้องานของแต่ละคน
- ความใส่ใจ
- ความสำเร็จร่วมกัน
- เครือข่าย / ความร่วมมือ
- หลักคิด "องค์กรจะต้องเชื่อว่าคนของเรามีอะไรดี" และให้ใช้ "คนภายนอก" มาช่วยบอกว่าเรามีอะไรดี
- เมื่อรากแก้วชัดเจนและมีกลไกที่ดีเมื่อไร รากแก้วจะมีความเป็น "ระบบ"

เหนือสิ่งอื่นใด กราบขอบพระคุณทีมงาน ม.มหาสารคาม ทุกท่านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รากแก้วความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

สนุกมากๆๆ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมยุทธครับ,...
ฝีมือการจับประเด็น สรุปประเด็น ทำได้ดีอย่างไร้ที่ติ

ชื่นชม ครับ