๑๐ เงื่อนไข

การคัดเลือกตามธรรมชาติ มีกระบวนการวิวัฒนาการทำงานอยู่ มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม มีเรื่องของความหลากหลาย มีเรื่องของพันธุกรรมที่ส่งต่อจากรุ่นส่รุ่น มีความได้เปรียบเสียเปรียบในการดำรงชีวิต มีการแย่งชิง การแย่ง การพึ่งตนเอง การหนี การเป็นเหยื่อ การเป็นผู้ล่ารวมๆกันอยู่ ในภาวะที่แห้งแล้ง ต้นไม้จะถูกคัดเลือกตามธรรมชาติในแบบหนึ่ง ในภาวะที่มีฝนชุกในหลายช่วงสัปดาห์ เมื่อต้นไม้ปรับตัวแข่งกันเติบโต ระบบนิเวศก็เปลี่ยนแปลงไป ในยามกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ก็ปรับเปลี่ยนไปอีก เมื่อแต่ละธีมไม่เหมือนกัน การคัดเลือกตามธรรมชาติก็เปลี่ยนไป

ตั้งใจการลงแรงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ปล่อยให้ต้นไม้ช่วยเหลือตัวเองแปดสิบเปอร์เซ็นต์ กับการเปลี่ยนแปลงดินผืนนี้ใน ๑๐ ปี

เริ่มทดลองเก็บเกี่ยวข้อมูลความอ่อนแอของพื้นที่ เพื่อนำไปค้นหาวิธีการจัดการพลิกฟื้น เติมเต็มให้เหมาะ

เรียนรู้การคัดเลือกตามธรรมชาติว่า "ความเหมาะสม" จะมีอะไรอีกที่มากกว่าสภาพภูมิอากาศ ความชื้น อุณหภูมิ ลักษณะของดินที่ไม่ต่าง

แวดวงชีววิทยากล่าวไว้ว่า การคัดเลือกตามธรรมชาติ มีกระบวนการวิวัฒนาการทำงานอยู่ มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม มีเรื่องของความหลากหลาย มีเรื่องของพันธุกรรมที่ส่งต่อจากรุ่นส่รุ่น มีความได้เปรียบเสียเปรียบในการดำรงชีวิต มีการแย่งชิง การแย่ง การพึ่งตนเอง การหนี การเป็นเหยื่อ การเป็นผู้ล่ารวมๆกันอยู่

ในภาวะที่แห้งแล้ง ต้นไม้จะถูกคัดเลือกตามธรรมชาติในแบบหนึ่ง ในภาวะที่มีฝนชุกในหลายช่วงสัปดาห์ เมื่อต้นไม้ปรับตัวแข่งกันเติบโต ระบบนิเวศก็เปลี่ยนแปลงไป ในยามกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ก็ปรับเปลี่ยนไปอีก เมื่อแต่ละธีมไม่เหมือนกัน การคัดเลือกตามธรรมชาติก็เปลี่ยนไป

ความได้เปรียบไม่ถาวร ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม การพลิกฤดูกาลสามารถกลับความได้เปรียบให้กลายเป็นเสียเปรียบได้ ฉะนั้นต้นไม้แม้จะมีหน้าตาคล้ายๆก็มิได้หมายความว่า เมื่อมีสภาพภูมิอากาศ ความชื้น อุณหภูมิ ลักษณะดินไม่ต่าง เหมาะที่จะปลูกเสมอไป

ตัดสินใจสุ่มพันธุ์พืชมาแบบพอไปวัดไปวาได้กับคำว่า พืชระยะสั้นมาก ระยะสั้น ระยะยาว และระยะยาวมากๆ

ใช้ทุกพืชที่พบมีคนทิ้งต้น ทิ้งเมล็ด และที่มีคนมอบมาให้เป็นครูเรื่องการคัดเลือกตามธรรมชาติปลูกมันลงดินทันที ที่มีโอกาส พร้อมทำความรู้จักวงจรชีวิตของต้นไม้พื้นถิ่นที่พบมากที่สุดอย่างหญ้าคา สาบเสือ และต้นขลู่ไปด้วย

งานทดลองเล็กๆที่ว่าตั้งสมมติฐานการทนร้อน ทนแล้ง ทนแรงน้ำปะทะ และเงื่อนไขที่ทำให้อยู่ไม่รอดของพันธุ์ไม้แต่ละพันธุ์ไว้ด้วย ทั้ง ๑๐ อย่างลงมือไว้ง่ายๆ สร้างเงื่อนไขบางอย่างผนวกไปด้วยอย่างนี้

ฝังเมล็ดฟักทองไว้ใต้ดิน รดน้ำแก้วเดียว คลุมหลุมไว้ด้วยถุงพลาสติกใส

ปักตะไคร้แกงลงบนดินปนหิน รดน้ำแก้วเดียวแล้วทิ้งเลย

ปลูกโกศลลงไว้ในพงหญ้าและใกล้ร่องดินที่น้ำเซาะ คลุมต้นไว้ด้วยถุงพลาสติกใส

ปลูกไม้ดอกที่ใบมียางและไม้ดอกตระกูลถั่วลงไว้อย่างละ 1 ต้น รดน้ำแก้วเดียวแล้วทิ้งไว้

โปรยเมล็ดถั่วเขียวบนหน้าดินเปลือยและบนหย่อมหญ้าเจ้าชู้ที่โคนแห้งเกรียนติดดิน

ปลูกไม้ป่าในดงหญ้าคาและดงไม้พุ่มอย่างละต้นโดยไม่เติมปุ๋ย

ฝังเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นตระกูลถั่วและเมล็ดกระเจี๊ยบตรงดินลาดเทปนหิน

ฝังกระชายไว้ตรงร่องดินที่มีน้ำไหลผ่าน และในดินลาดเทปนหิน

ฝังขมิ้นไว้ในดงหญ้าคาและใต้ร่มสาบเสือ

ฝังกิ่งไผ่ที่มีรากอากาศไว้ในดงหญ้าคา 3 กิ่ง ตรงดินลาดเทปนหิน 1 กิ่ง ตรงร่องน้ำไหล 1 กิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้โลกกว้างความเห็น (0)