โรงอาหารฝ่ายประถม (19/11/57)

อากาศเช้าวันนี้เริ่มเย็นกว่าทุก ๆ วัน ทุก ๆ วันเมื่อมาถึงโรงเรียนหลังจากเซ็นชื่อ เสร็จแล้วก็ต้องมานั่งทานข้าวที่โรงอาหารฝ่ายมัธยม.....

วันนี้เปลี่ยนบรรยายกาศซักหน่อย ฉันมานั่งทานข้าวที่โรงอาหารประถม เพราะนักเรียนบอกว่า ข้าวห่อใบตองที่โรงอาหารประถมอร่อยมาก เมื่อมาถึงบรรยากาศไม่แตกต่างกันมากนัก นักเรียนต่อแถวซื้ออาหาร นักเรียนบางกลุ่มโดยเฉพาะนักเรียนหญิง ทานข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งเปียผมให้กัน(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนหญิงเปียผม) เหตุผลที่ต้องมาให้เพื่อนเปียผมให้ที่โรงเรียน อาจเป็นเพราะ ผู้ปกครองที่บ้านเปียผมไม่เป็น หรือไม่ก็ตื่นสาย หรือเปียผมเองไม่เป็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)