​บันทึก 10 ปี สึนามิ (2)

prasarn s.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึก 10 ปี สึนามิ (2)

ห้องประชุมลอยน้ำที่คลองเตาะ...

" ที่นี่เราใช้หลักความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชน เงินกองทุนฯหายไปเยอะเมื่อก่อน แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้ว เพราะเราถือหลักความรับผิดชอบร่วมกัน " บังต้า คณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนขนาดเล็กที่ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยสึนามิกล่าวถึงบทเรียน 10 ปีที่ผ่านมา

คลองเตาะเป็นอีกชุมชนที่ทำให้เราเห็นความรับผิดชอบของคนในชุมชนที่มุ่งมั่นที่จะรักษาเงินกองทุนเล็กๆที่ได้รับมาเมื่อครั้งประสบภัยสึนามิร่วมกับเงินออมของคนในชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญหนึ่งของชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง

โครงการศึกษาบทเรียนการฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติผ่านกองทุนฟื้นฟูหลังสึนามิ โดยมูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับเครือข่ายกองทุนฟื้นฟูสึนามิ จ.กระบี่ พังงา ระนอง...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติความเห็น (0)